T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2004/6-143 K. 2004/175 T. 28.9.2004 • DAVA ZAMANAŞIMI ( Yargılama Sırasında Gerçekleşmesi - Mahkeme Veya Yargıtayın...

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadı...

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2012/2-563 KARAR NO : 2013/69 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Balıkesir 1. Aile Mah...

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ ESAS: 2013/7715 KARAR: 2013/26702 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda...

YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO. :2012/6-1437 KARAR NO. :2013/153 Hırsızlık suçundan sanık Nasuh ‘un 765 sayılı TCK’nun 493/2, 522, 59 ve 40. madde...

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği dini nikahlı eşinin kuzeni 33 yaşındaki Oktay Özcan'ı av tüfeğiyle öldüren 30 ya...

CUMHUR SİNAN ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Hizmet tespit davası kurumca tespit edilememiş veya eksik bildirilmiş hizmetler...

I - GİRİŞ 506 sayılı yasanın 2.maddesi “Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar bu kanuna göre sigortalı sayılı...

Kira depozitoları bankaya yatırılacak Bugüne kadar kiraya verenin elden almayı tercih ettiği depozito bedelinin taraflarca bankaya yatırılması yasal b...

Adlî PARA cezası ne demek? Beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısın...

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/12252 KARAR: 2014/19284 Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşm...

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) bu hafta yayımlayacağı yetki kararnamesi ile dört büyük ilde ‘özel ihtisas mahkemeleri’ kuracak. Al Jazeera'...

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Esas: 2013/11-821 Karar: 2014/478 Sanığın ticareti usulüne aykırı olarak terk etmek suçundan beraatına ilişkin, İstanbul 9....

Mersin'de üç kişi tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı getirildi. Tarsus Sulh Ceza Hakimi...

Türkiye'nin dört bir yanından avukatlar, bugün İç Güvenlik Paketinin geri çekilmesi için cübbelerini giyerek Meclis'e yürüdü. İç Güvenlik Reformu Pake...

Erzurum’da 4 üniversiteli kız öğrenci, dedikodu yaptığı iddiasıyla zorla bindirdikleri takside müziğin sesini açıp yumruk, sopa ve tokatla kız arkadaş...

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Mersin'in Tarsus İlçesi'nde vahşice öldürülen Özgecan Aslan cinayetiyle ilgili konuştu. Boz...

RADİKAL - Ankara ’da, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi 26 kişi katıldıkları yasal etkinlikleri nedeniyle yasadışı örgüt üyeliği iddiasıyla üç...

Komisyondan geçen Torba Yasa'ya göre yönetici pozisyonunda görev yapan bir memurun görevden alınması halinde akıbetinin ne olacağı da belli oldu. Torb...

Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya son dakika yaptığı açıklamada "İdam cezası tartışılmalı" dedi. Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya son dakik...

Özgecan Aslan'ın katil zanlısı Suphi Altındöken ile ona yardımcı olan baba Necmettin Altındöken ile Fatih Gökçe güvenlik gerekçesiyle ayrı cezaevlerin...

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, özellikle son yıllarda gittikçe artan kadına karşı cinsel, psikolojik ve fiziki şiddetin önüne geçileme...

Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, “İdam cezası konusundaki toplumsal beklentiyi haklı buluyoruz” dedi. Sen Genel Ba...

Özgecan Aslan’a tecavüz edip katledenlere en ağır cezai yaptırım uygulanması talebiyle başlatılan imza kampanyasına rekor katılım geldi. İki günde yak...

Mersin'in Tarsus ilçesinde vahşice katledilen Özgecan'ın annesi Songül Aslan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kızının kanının yerde kalmamasını istedi. T...

TEM'de bir otomobil, altındaki cesetle yaklaşık 5 kilometre yol aldı. Sürücüyü, yoldan giden diğer sürücüler uyardı. İşte o dehşet;   İstanbul'da...

Samsun'da Özgecan Aslan'ın katledilmesini protesto etmek için Cumhuriyet Meydanına gelen Derya Çakır, hiçbir arkadaşından destek görmeyince gözyaşları...

Danıştay 15. Daire  Esas: 2013/3669  Karar: 2014/760 İstemin Özeti : ...İdare Mahkemesi'nin 29/06/2011 tarih ve E:2011/2871; K:2011/1530 sayılı kararı...

Meclis Başkanı Cemil Çiçek imzasıyla TBMM Başkanlığı'na, milletvekillerinin statüleri ve görev tanımlarıyla ilgili düzenlemeler içeren TBMM Üyeliği ka...

Y12HD 15.1.2009 E.2008/19505 –K.2009/561   Takip sırasında alacaklı sıfatının eksik veya yanlış yazılmasının her zaman düzeltilmesi mümkün olup bu hus...

H a b e r l e r

Son Eklenen İçtihatlar

Köşe Yazıları

Köşe Yazıları

Son Eklenen Hukuki Çalışmalar

Son Eklenen Matbu Evraklar

Satışın Ne Şekilde Yapılacağının Mahkemeye Sorulması Müzekeresi

T.C.  İCRA HAKİMLİĞİNE Dosya No:   ALACAKLI                : VEKİLİ                       :   Alacak...

Biyografiler

Tarih ve Güncel Bilgiler

Anlaşmalı Boşanma Davasına İlişkin Sorular

Anlaşmalı boşanma davası, devamında eşlerin bir isteğinin kalmadığı evliliklerin kanun yolları dolanılarak bitirilm...

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Yapısı

Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası’yla kurulmuştur.[1] Amacı Anayasa’da yazılı temel hak ve özgürlükleri korumak ve...

SORU CEVAP PLATFORMU

Avukat meslektaşlarımızın hak ve yetkilerini korumak adına  hukuki danışma içeren sorular cevaplanmadan silinecektir.

MATBU EVRAKLAR

 • Satışın Ne Şekilde Yapılacağının Mahkemeye Sorulması Müzekeresi

  T.C.  İCRA HAKİMLİĞİNE Dosya No:   ALACAKLI                : VEKİLİ                       :   Alacaklı ……………'ye borçlu …………………… hakkında Müdürlü ...

 • 103 Davet Kağıdı Müzekkeresi

  T.C.  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                            Dosya No: ...

 • Tapuya Haciz Müzekeresi

                     T.C.              İSTANBUL   ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ  DOSYA NO:2014/……. ESAS    ……………….. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE                             ...

 • Sorumlu Müdür Sözleşmesi Örneği

  SORUMLU MÜDÜR SÖZLEŞMESİ     Madde 1 – Taraflar;   Aşağıda adları/ünvanları yazılı olan taraflar arasında aşağıdaki koşullarla bir Sorumlu Müdür Sözleşmes ...

 • Yönetici Sözleşmesi Örneği

  YÖNETİCİ SÖZLEŞMESİ     Madde 1 – Taraflar;   İŞVEREN : ……….Bağımsız Kat Malikleri / İşyeri Malikleri Adına   ADRESİ : ……….. ………… ………./………….  …… ...

 • ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

  ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ B O Ş A N M A  A N L A Ş M A S I Taraflar; İsmail ve Ayşe’den olma 15.08.19.… doğumlu Mehmet ……… ile Necati ve Safiye’d ...

Molierac Fransız Avukat der ki: “Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz.Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz.Fakat hiçbir hiyerarşik üst te tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur.Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı!”

-- The title of your home page Your Content Here