Hukuk Dairelerinin Görevleri BİRİNCİ HUKUK DAİRESİ İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku Temel Görev : Gayrimenkul Mülkiyeti – Tapu Sicili 1) Taşınmaz ma...

Hizmet Süresi                                                                                           Bildirim Süresi               Tazminat Miktarı...

Yıl/Dönem                                                                      Miktar 01.01.2003 - 30.06.2003                                      1.3...

YIL/DÖNEM                                16 Yaşından Büyükler İçin             16 Yaşından Küçükler İçin 01.01.2000 - 30.06.2000                     1...

Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Matrahları  YIL/DÖNEM                                                             TABAN                              ...

MAHKEMELERE GÖRE TEMYİZ SÜRELERİ VE SÜRELERİN BAŞLANGICI  MAHKEMESÜRE BAŞLANGICITEMYİZ SÜRESİSulh Hukuk MahkemesiTebliğ8 günAsliye Hukuk MahkemesiTebl...

28 Eylül 2014  PAZARResmî GazeteSayı : 29133TEBLİĞAdalet Bakanlığından: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu...

26 Aralık 2014  CUMAResmî GazeteSayı : 29217TEBLİĞAdalet Bakanlığından: 2015 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza...

28 Eylül 2014  PAZARResmî GazeteSayı : 29133TEBLİĞAdalet Bakanlığından: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) B...

30 Aralık 2014  SALIResmî GazeteSayı : 29221 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 73) 492 sayılı Harçlar Kanununun1 mük...

31 Aralık 2014 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29222 (4. Mükerrer) Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLE...

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonl...

26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Arabuluculuk Ücret Tarifesi, 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 2015 YILI ARAB...

YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS: 2012/1528KARAR: 2014/62Taksirle yaralama suçundan sanık A.. K..'in 5237 sayılı TCK'nun 89/1, 89/2-b, 62 ve 51. maddel...

YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS: 2012/1517 KARAR: 2014/366831 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık M.. B..'in beraatına, aynı kanunun 116/son maddes...

YARGITAY Ceza Genel Kurulu KARAR: 2013/137 KARAR: 2014/725846 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanığın aynı kanunun 81/9-1, 5237 sayılı TCK'nun 53/1 v...

YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS: 2013/10 KARAR: 2014/80Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak suçundan sanık M.. A..'nin 5237 sayılı TCK'nun 85/1, 6...

YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS: 2013/206 KARAR: 2014/93Hakaret suçundan, sanıkların 5237 sayılı TCK'nun 125/1, 125/4 ve 52. maddeleri gereğince 2.100...

YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS: 2012/1553 KARAR: 2014/77Hırsızlık suçundan sanık S.. K..'nun 5237 sayılı TCK'nun 142/1-b ve 62. maddeleri uyarınca 1...

YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS: 2013/297 KARAR: 2014/612003 ve 2004 takvim yıllarında "sahte fatura kullanmak" suçundan sanık Y. Ç.'ın 213 sayılı Ver...

YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS: 2013/206 KARAR: 2014/93Hakaret suçundan, sanıkların 5237 sayılı TCK'nun 125/1, 125/4 ve 52. maddeleri gereğince 2.100...

T.CYARGITAY CEZA GENEL KURULUESAS NO.2012/3-1469 KARAR NO.2013/19 KARAR TARİHİ. 22.01.2013>SANIĞIN DURUŞMADA BULUNMAMASI HALİNDE HÜKÜMDEN ÖNCE SON...

T.C.YARGITAYCEZA GENEL KURULUESAS NO. 2013/7-137KARAR NO. 2014/72KARAR TARİHİ. 18.2.2014> TEMYİZ SÜRESİ ( Sanığın Yokluğunda Verilen Kararlara Karş...

Tutukluluk Sürelerinin Hesaplanmasında Yerel Mahkeme Tarafından Hüküm Verilinceye Kadar Geçen Süre Dikkate Alınmalı Hükmün Verilmesinden Sonra Tutuklu...

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS: 2013/2038 KARAR: 2014/410Taraflar arasındaki "tespit-alacak" ile birleşen "İtirazın iptali"davalarından dolayı yapıl...

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS: 2013/644KARAR: 2014/284Taraflar arasındaki "ihalenin feshi" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Tekirdağ 2....

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS: 2014/23KARAR: 2014/265Taraflar arasındaki "alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya 4.İş Mahkeme...

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS: 2013/630 KARAR: 2014/332Taraflar arasındaki "tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 2. Asliye...

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS: 2013/1021KARAR: 2014/424Taraflar arasındaki "İtirazın iptali " davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 4....

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS: 2013/4-544KARAR: 2014/315Taraflar arasındaki "haksız eylem nedeniyle maddi ve manevi tazminat"davasından dolayı yapı...

H a b e r l e r

Son Eklenen İçtihatlar

Mesleki Gelişime Dair

UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR (5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU m. 253)

  MADDE SUÇ 86 Kasten yaralama (3. fıkra hariç) 89 Taksirle yaralama 106 Malvarlığı itibarıyla büyük bir...

Köşe Yazıları

Köşe Yazıları

Son Eklenen Hukuki Çalışmalar

Suçların Birleşmesi

SUÇLARIN BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN TANIMLAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERi GİRİŞ Suçların birleşmesi (içtimaı) konusu...

Son Eklenen Matbu Evraklar

İmzaya ve Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

TEDBİR TALEPLİDİR!!    İSTANBUL NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ' NE      İMZAYA İTİRAZ EDEN BORÇLU     ...

Biyografiler

Tarih ve Güncel Bilgiler

Yargıtay Daireleri İş Bölümü

Hukuk Dairelerinin Görevleri BİRİNCİ HUKUK DAİRESİ İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku Temel Görev : Gayrimenkul Mül...

Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmelerinin Feshinde Bildirim-İhbar Süreleri ve Tazminat Miktarları

Hizmet Süresi                                                                                           Bildirim Sü...

MATBU EVRAK ÖRNEKLERİ

 • İmzaya ve Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

  TEDBİR TALEPLİDİR!!    İSTANBUL NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ' NE      İMZAYA İTİRAZ EDEN BORÇLU     :  ALACAKLI         :        TALEP KONUSU    ...

 • Boşanma Protokolo Örneği

  BOŞANMA PROTOKOLÜ TARAF                                               : ………………………………………… TARAF                                               : …………………………… ...

 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

  İSTANBUL (   ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE, ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ Davacı eş ADINIZ SOYADINIZ ve davalı eş EŞİNİZİN ADI SOYADI karşılıklı olara ...

 • Sorumlu Müdür Sözleşmesi Örneği

  SORUMLU MÜDÜR SÖZLEŞMESİ     Madde 1 – Taraflar;   Aşağıda adları/ünvanları yazılı olan taraflar arasında aşağıdaki koşullarla bir Sorumlu Müdür Sözleşmes ...

 • Yönetici Sözleşmesi Örneği

  YÖNETİCİ SÖZLEŞMESİ     Madde 1 – Taraflar;   İŞVEREN : ……….Bağımsız Kat Malikleri / İşyeri Malikleri Adına   ADRESİ : ……….. ………… ………./………….  …… ...

 • ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

  ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ B O Ş A N M A  A N L A Ş M A S I Taraflar; İsmail ve Ayşe’den olma 15.08.19.… doğumlu Mehmet ……… ile Necati ve Safiye’d ...

İCRA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

 • Gemi Haczi talebi

  … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE DOSYA NO : …/ … E.BORÇLU :IMO NO :Yukarıda yazılı borçlu adına kayıtlı ise … IMO nolu ve … isimli … Gemisi'nin yükleme ve boşaltma ... ...

 • Aciz Belgesi Talebi

  ......... ......... .........      .........' NE  İCRA DOSYA NO     : .........ALACAKLI         : .........VEKİLİ         : ......... BORÇLU         : ... ...

 • Teminatın İadesi Talebi (borçlu muvafakati ile)

  [İHTİYATİ HACİZ KARARI VEREN MAHKEME] HAKİMLİĞİ'NE DOSYA NO: [İHTİYATİ HACİZ KARARI DOSYA NO] Yukarıda numarası yazılı dosya gereği verilen ihtiyati haciz ...

 • Tahliye ve Hacizli Malların Muhafaza Altına Alınması Talimatı

  TC ..... ..... ..... ………………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE                 TALİMAT DOSYA ESAS NO   ALACAKLI ..... VEKİLLERİ .....     BORÇLU .....             BORÇ MİK ...

 • Satış Talimatı

      TC ..... ..... ..... ………………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE                 TALİMAT DOSYA ESAS NO   ALACAKLI ..... VEKİLLERİ .....     BORÇLU .....             BORÇ ...

 • Muhafaza Talimatı

      TC ..... ..... ..... ………………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE       ALACAKLI ..... VEKİLLERİ .....     BORÇLU .....     BORÇ MİKTARI .....                  Yukarıda t ...

Molierac Fransız Avukat der ki: “Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz.Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz.Fakat hiçbir hiyerarşik üst te tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur.Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı!”