Yeni yılın vergi ve cezaları belli oldu... TÜİK'in enflasyon rakamlarına göre, yeni yılda çeşitli vergi, harç ve cezalar yüzde 10,11 artacak. Maliye B...

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7025 Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazlar...

18 YAŞINDAN ÖNCE ALINAN MAHKUMİYETLER MEMURİYETE ENGEL OLUR MU? 16 yaşındayken kasten yaralama suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası alan, bu cezası...

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/8313 KARAR: 2013/17525 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçl...

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/8315 KARAR: 2013/17524 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alaca...

ÇEK KANUNU Kanun No. 5941 Kabul Tarihi: 14/12/2009 Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, k...

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7014 Ekli “Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İli...

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN A...

Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2015 yılında yapılacak uygulamada: I. Yurt dışı tebligat ve istinabe işlemlerinde, Baka...

'Memurun emekli ikramiyesinin hesabında 30 yılı aşan süre dikkate alınmaz' hükmü Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Yani 30 yılın üzerindeki hizmet için de...

Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 20 :Genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak ama...

NOT : 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanun'un 121. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddes...

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2013/16048 KARAR NO. 2013/29319 KARAR TARİHİ. 11.12.2013 > ÖN İNCELEME DURUŞMASI YAPILMADAN DAVACININ TANIK...

Taraflar arasında Ticari Kredi Sözleşmesi vardır. Bu sözleşme kapsamında Banka tarafından haksız tahsil edilen erken kapama dahil ücretlerin iadesinde...

T.C YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2013/18783 KARAR NO: 2013/19003 KARAR TARİHİ: 08.07.2013 DAVA: Taraflar arasındaki tüketiciyi koruma kanunundan...

T.C YARGITAY 3.HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2014/6674 KARAR NO:2014/14531 KARAR TARİHİ:06.11.2014 AVUKATIN MAZERET DİLEKÇESİNİN KABUL EDİLMESİ. Taraflar aras...

Eşinin çalışmadığı dönem de aile yardımı ödeneğinin geriye dönük olarak verilmesini isteyen memur açtığı davayı kazandı. Karar emsal olacak.  Memur ol...

13. Hukuk Dairesi 2007/10964 E N. , 2008/308 K. N. İLGİLİ KAVRAMLAR İCRA TAKİBİ MENFİ TESPİT DAVASI HUKUKİ YARAR ÖZET Henüz icra takibine başlanmadan...

12. Hukuk Dairesi 2007/14293 E. N. 2007/17749 K.N. İlgili Kavramlar KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİ ZAMANAŞIMIÖZET Borçlunun İİK'nın 71. maddes...

2. Hukuk Dairesi 2006/10111 E. N. , 2007/4490 K. N. İlgili Kavramlar BOŞANMA MADDİ TAZMİNAT MANEVİ TAZMİNAT VELAYET ÖZET Toplanan delillerden davacı-d...

Anayasa Mahkemesi, içinde makul şüphenin de bulunduğu yargı paketinin bazı maddelerinin ve passolig uygulamasının iptali isteminin esastan görüşülmesi...

1- Ödeme Günü: Bu kanunlarda kesin bir şekil şartı değildir. Ödeme gününe yazılan bir tarih ödemenin o tarihte yapılacağına yazılı beyan anlamı taşır....

Hukuk Genel Kurulu 2003/19-135 E. N. , 2003/105 K.N. BONONUN ASLİ UNSURLARI - TANZİM TARİHİNİN SONRADAN DOLDURULMASI - İYİNİYETLİ HAMİL AÇIK BONO DÜZE...

1. Ceza Dairesi 2006/7386 E. N. , 2007/8583 K. N. 5237 s. TCK/21, 29, 30, 35, 86, 87 ADAM ÖLDÜRMEK SUÇU ÖZET: Sanığın eniştesi olan Vedat ile araların...

Kaçak elektrik bedelleri için Yargıtay noktayı koydu. Açılacak davalara emsal bir karar veren Yargıtay “Hırsızın kullandığı kaçak enerji dürüst vatand...

ABD'li iş adamı Rick Mcvey, Wall Street'in eski usul bono piyasalarını elektronik platforma taşıyarak 7.7 trilyon dolarlık piyasaya hükmeden kişi oldu...

Kullandığı minibüste bir kişiye tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan sanığın, ”cinsel saldırı” ve ”kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından 15...

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4289 K. 2014/6671 10.3.2014 EV EŞYASININ HACZİ ( Amacının Borcun Tahsilinin Sağlanması Olup Borçluyu Taciz Etm...

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ  2014/3225 2014/15341 03.07.2014 * EVLİ KADININ BAŞKA ERKEKLERLE CEP TELEFONU VE SANAL ORTAMDA ÇOK SAYIDA GÖRÜŞMELER YA...

Hukuk Genel Kurulu 2008/13-58 E., 2008/39 K. ABONELİK TESİSİ MUAZARANIN MENİ 3194 S. İMAR KANUNU [ Madde 31 ] "İçtihat Metni" Taraflar arasındaki "mua...

H a b e r l e r

Son Eklenen İçtihatlar

Köşe Yazıları

Köşe Yazıları

Son Eklenen Hukuki Çalışmalar

Kayıp Kaçak Elektrikte Geri Ödeme Dönemi Başlıyor!

Kaçak elektrik bedelleri için Yargıtay noktayı koydu. Açılacak davalara emsal bir karar veren Yargıtay “Hırsız...

Son Eklenen Matbu Evraklar

Satışın Ne Şekilde Yapılacağının Mahkemeye Sorulması Müzekeresi

T.C.  İCRA HAKİMLİĞİNE Dosya No:   ALACAKLI                : VEKİLİ                       :   Alacak...

Biyografiler

Tarih ve Güncel Bilgiler

18 YAŞINDAN ÖNCE ALINAN MAHKUMİYETLER MEMURİYETE ENGEL DEĞİLDİR

18 YAŞINDAN ÖNCE ALINAN MAHKUMİYETLER MEMURİYETE ENGEL OLUR MU? 16 yaşındayken kasten yaralama suçundan 2 yıl 9 ay...

Senet doldurma – hazırlama detaylı anlatım

1- Ödeme Günü: Bu kanunlarda kesin bir şekil şartı değildir. Ödeme gününe yazılan bir tarih ödemenin o tarihte yapı...

SORU CEVAP PLATFORMU

MATBU EVRAKLAR

Avukat meslektaşlarımızın hak ve yetkilerini korumak adına  hukuki danışma içeren sorular cevaplanmadan silinecektir.

  • Satışın Ne Şekilde Yapılacağının Mahkemeye Sorulması Müzekeresi

    T.C.  İCRA HAKİMLİĞİNE Dosya No:   ALACAKLI                : VEKİLİ                       :   Alacaklı ……………'ye borçlu …………………… hakkında Müdürlü ...

  • 103 Davet Kağıdı Müzekkeresi

    T.C.  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                            Dosya No: ...

  • Tapuya Haciz Müzekeresi

                       T.C.              İSTANBUL   ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ  DOSYA NO:2014/……. ESAS    ……………….. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE                             ...

Molierac Fransız Avukat der ki: “Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz.Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz.Fakat hiçbir hiyerarşik üst te tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur.Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı!”