YARGITAY 6. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/9792 KARAR: 2014/4045 Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali da...

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 1996/2-897 KARAR NO : 1997/86 KARAR TARİHİ : 06.05.1999 KARAR ÖZETİ :Temyiz masrafının ödenmesini hakim iht...

T.C. YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2012/6933 KARAR NO: 2012/24073 KARAR TARİHİ: 10.07.2012 > ŞİKAYET > HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ > TAHS...

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2014/13315 K.2014/13503 T. 29.04.2014 ÖZET : Davacı, davalı bankadan kullandığı TİCARİ kredi için ödediği komisyon,...

Banka teminat mektubunun lehtarı taşıyıcı, teminat mektubunun konusunu (riskini) oluşturan taşıma sözleşmesinin gereklerini yerine getirmiştir ve temi...

YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU KARARI ESAS NO: 2013/1 KARAR NO: 2014/1 ÖZET: İlk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir ta...

T.C. YARGITAY İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Esas No: 1991/7 Karar No: 1992/4 Karar Tarihi: 10.04.1992 ÖZET: Usul kuralları gereği hakim, yargılama...

T.C YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU ESAS NO. 2005/1 KARAR NO. 2007/1 KARAR TARİHİ. 19.1.2007 > KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİNE DAYAL...

T.C. YARGITAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU KARARI Esas No: 1949/17 Karar No: 1951/1 Karar Tarihi: 14.02.1951 İyi ve kötü niyetin mahkemece resen...

(Yeni)6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 188. maddesi de aynı madde 178 ile aynı şekilde bir düzenleme getirmiştir. Fakat yerleşik uygulamaya i...

H a b e r l e r

Son Eklenen İçtihatlar

Köşe Yazıları

Köşe Yazıları

Son Eklenen Hukuki Çalışmalar

Son Eklenen Matbu Evraklar

Satışın Ne Şekilde Yapılacağının Mahkemeye Sorulması Müzekeresi

T.C.  İCRA HAKİMLİĞİNE Dosya No:   ALACAKLI                : VEKİLİ                       :   Alacak...

Biyografiler

Tarih ve Güncel Bilgiler

23 Nisan Günün Önemi

3 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egem...

Ortaçağ’ın Karanlık Siması: Engizisyon Mahkemesi

Engizisyon, Roma Katolik Kilisesi tarafından "din sapkınlığını" bastırmak ve ortadan kaldırmak amacıyla kurulmuş bi...

SORU CEVAP PLATFORMU

MATBU EVRAKLAR

  • Satışın Ne Şekilde Yapılacağının Mahkemeye Sorulması Müzekeresi

    T.C.  İCRA HAKİMLİĞİNE Dosya No:   ALACAKLI                : VEKİLİ                       :   Alacaklı ……………'ye borçlu …………………… hakkında Müdürlü ...

  • 103 Davet Kağıdı Müzekkeresi

    T.C.  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                            Dosya No: ...

  • Tapuya Haciz Müzekeresi

                       T.C.              İSTANBUL   ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ  DOSYA NO:2014/……. ESAS    ……………….. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE                             ...

Molierac Fransız Avukat der ki: “Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz.Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz.Fakat hiçbir hiyerarşik üst te tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur.Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı!”