Hukuki Haberler

Son Eklenenler

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi örneği Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi örneğini sunmadan önce taşınmaz satış v...

Son Eklenen İçtihatlar

Son Eklenen Haberler

Son Eklenen Hukuki Çalışmalar

Son Eklenen Matbu Evraklar

  • Satışın Ne Şekilde Yapılacağının Mahkemeye Sorulması Müzekeresi

    T.C.  İCRA HAKİMLİĞİNE Dosya No:   ALACAKLI                : VEKİLİ                       :   Alacaklı ……………'y...

  • 103 Davet Kağıdı Müzekkeresi

    T.C.  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                    ...

  • Tapuya Haciz Müzekeresi

                       T.C.              İSTANBUL   ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ  DOSYA NO:2014/……. ESAS    ……………….. TAPU SİCİL MÜDÜRL...

Soru - Cevap Platformu

Molierac Fransız Avukat der ki: “Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz.Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz.Fakat hiçbir hiyerarşik üst te tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur.Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı!”